Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
27. dubna 2017
sv. Zita
(Jaroslav)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Marek, evangelista
Ml dv jmna: hebrejsk Jan a msk Marek. Jeho matce Marii patil v Jeruzalm dm, v nm se schzeli Jeovi uednci; m se za to, e se tam konala i posledn veee a pprava na sesln Ducha svatho. Spolu se svm pbuznm Barnabem doprovzel sv. Pavla na jeho prvn apotolsk cest, ale z Perge v Pamflii se vrtil zpt do Jeruzalma. Potom odeel s Barnabem na Kypr a pozdji byl s Pavlem v m. Byl kem apotola Petra a podle jeho kzn napsal evangelium. Snad byl onm chlapcem, o nm se zmiuje pi vyprvn o Jeov zaten v Getsemansk zahrad. Pipisuje se mu zaloen crkevn obce v Alexandrii, kde tak zemel muednickou smrt. Jeho ostatky byly peneseny v 9. stolet do Bentek.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil