Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
28. února 2017
sv. Roman
(Lumír)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Roman, opat
Pravidlm eholnho ivota se nauil v lyonskm kltee a pak si v Jurskch horch postavil chatr. Denn erpal z duchovn etby. Pozdji jej vyhledal jeho bratr Lupicn a oba spolen asem vystavli dva kltery, protoe se k nim pidvalo stle vce mu. Roman, na sebe psn, na jin laskav a shovvav, se stal opatem v jednom kltee a psnj Lupicn ve druhm.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil