Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
30. září 2016
sv. Jeroným
(Jeroným)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Jeronm, knz a uitel crkve
Narodil se kolem roku 340 ve Stridonu v Dalmcii. Studoval v m gramatiku, rtoriku a filosofii; tam tak pijal kest. Navtvil Galii, Trevr a Aquileu, potom odeel na Vchod (373) a il nkolik let jako poustevnk v pouti blzko Antiochie. V roce 379 byl vysvcen na knze a odeel pes Konstantinopol znovu do ma. Pracova jako sekret papee Damasa a na jeho pokyn zaal pracovat na revizi latinskho pekladu Novho zkona podle pvodnch eckch text. Po Damasav smrti (384) ho nkte chtli zvolit za jeho nstupce, ale pro psn asketick nzory a nekompromisn postoj pi hjen istoty vry a mrav ho odprci donutili v nsledujcm roce opustit m. Usadil se jako poustevnk v Betlm, v jeho okl zaloil nkolik klter a vnoval se pevn vkladu Psma svatho a jeho pekladu z pvodnch jazyk do latiny (390-405). Patil mezi nejslavnj uence sv doby. Krom peklad a vklad bible psal historick, polemick a homiletick spisy, mnoho dopis (zachovalo se jich 117) a peklady nkterch dl vchodnch Otc do latiny. Spolu s Amboem, Augustinem a ehoem Velikm pat mezi velk zpadn crkevn Otce. Zemel 30. 9. 420 v Betlm a byl tam i pohben. Dnes jsou jeho ostatky uloeny v msk bazilice S. Maria Maggiore.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil