Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
30. května 2016
sv. Zdislava
(Ferdinand)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Zdislava
Narodila se kolem roku 1220 v Kianov na Morav a stala se manelkou Havla z Lemberka v Podjetd. Podporovala stavbu dominiknskch klter v Jablonnm a v Turnov. Proslula dobroinnou lskou k chudin a p o vlastn dti. Zemela na zatku roku 1252 a byla pochovna v klternm kostele v Jablonnm v Podjetd. Za blahoslavenou byla prohlena v roce 1907 a 21. 5. 1995 ji Jan Pavel II. prohlsil za svatou.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil