Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
27. března 2017
sv. Rupert
(Dita)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. tpn Harding, opat
Pochzel z Anglie, odkud piel do molesmesskho kltera a odtud do Citeaux ve Francii. V tomto druhm kltee byl zvolen opatem. Dsledn dbal na dodrovn dovch pravidel. Nesouhlasil s tm, aby se vhradn dovch slavnost astnilo i panstvo od dvora, jak tomu bylo ped jeho zvolenm. eholnkm rovn nedovolil, aby u sebe mli njak zlato nebo stbro a jin cennosti, kter podle nj mohly odvdt od meditace a vnitn zbonosti. Ke smly bt jen devn a svcny elezn. Na bohosluebnch rouchch nechtl mt ani zlat a stbrn protkvn. Usiloval o ducha chudoby a pokory. V dob nedostatku sm chodil sbrat almuny pro sv bratry.
Roku 1115 dostal od hrabte Hugona troyesskho pozemek na vybudovn dalho kltera, protoe bylo mnoho adatel o pijet. Bernarda (pozdjho uitele crkve) s 12ti bratry poslal nov klter vystavt. Ti petvoili molovit dol v jasnou dolinu. Proto Bernard nazval to msto Clairvaux.
V roce 1116 bylo ustanoveno, aby citeauxsk opat byl zrove generlnm opatem dovm, m se tpnovi dostalo dalho poven. Ke konci ivota mu slbl zrak a tm oslepl. Zemel s povst svatosti.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil