Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
22. ledna 2017
sv. Vincenc
(Slavomír)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Vincenc, jhen a muednk
Byl jhnem zaragozskho biskupa, v dob Dioklecinova pronsledovn kesan byl ve Valencii v dnenm panlsku krut umuen 22.1. asi roku 304.

Sv. Anastz z Persie, mnich a muednk
Jmenoval se pvodn Magundat a jeho otec byl perskm knzem bostva Slunce. Prvnm podntem jeho zjmu o kesanstv byl pr Kristv k. Ten byl za vlky Chosrose II. s Herakliem jako vlen trofej dopraven z Jeruzalma do Persie a u nkterch pohan vyvolal otzku: "Pro je kesanm tak vzcn?"
Na Magundata ekala odpov v Jeruzalm, kam se dostal jako vojk s dalm taenm. Po oputn vojska il u kesanskho zlatnka, pijal kest a s nm jmno Anastz. Rozhodl se pro vstup do kltera a v nm se nad etbou o svatch muedncch se nadchl pro aktivn innost mezi pronsledovanmi. Po sedmi letech, kdy se utvrdil v lsce ke Kristu, opustil klter a odeel do Csareje. Jako kesan zail na vlastn ki krut zbiovn pro vru. Zzran se ze svch zrann zotavil a jako vze byl dopraven do rodn Persie. Po nabyt svobody se horliv snail evangelizovat, proto byl na rozkaz Chosrose zajat, muen a nakonec pr se sedmdesti dalmi odsouzenmi popraven sekerou nebo meem.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil