Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
01. července 2016
sv. Theobald
(Jaroslava)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Theobald, eholnk
Pohrdl radovnkami i adem na krlovskm dvoe. Miloval ticho a samotu, ale otec mu chtl vnutit opan zpsob ivota. Uprchl proto v ebrckm odvu s ptelem Valtrem do ciziny. V trevrskm biskupstv se usadili na osamlm mst, kde si zdili dv chky a kapliku a ili po zpsobu egyptskch poustevnk. Z lsky ke Kristu zadarmo pomhali v tk prci obyvatelm z okolnch vesnic. Kdy jim zaali lid projevovat ctu, vydali se na pou do Kompostelly. Pozdji se usadili u Bentek, kde Valtr zemel. Theobald pijal svtost knstv, roucho du kamaldoskho a dobrm pkladem pedchzel ty, kte se k nmu pidruili.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil