Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
15. listopadu 2018
sv. Albert Veliký
(Leopold)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Albert Velik, biskup a uitel crkve
Narodil se kolem roku 1200 v Lauingen na Dunaji (v dnenm jihozpadnm Nmecku). Po studich v Padov vstoupil k dominiknm (1229). Teologii studoval v Koln nad Rnem a v Pai. Vyuoval na rznch uilitch a univerzitch. Svmi znalostmi obshl vechny tehdy znm vdn obory a uvedl Aristotelovo uen do stedovk filozofie. Byl provincilem (1253-1257), biskupem v ezn (1260-1262), kzal v Porn, v Bavorsku a v echch (1263-1264) a vybzel ke kov vprav, zastnil se lyonskho veobecnho snmu (1274), ale sv hlavn posln vidl v pedvn zskanch vdomost, a proto se vdy znovu vracel k vyuovn a spisovatelsk innosti. Zemel 15. 11. 1280 v Koln nad Rnem a byl pohben v dominiknskm kostele. V roce 1931 byl prohlen za svatho a za uitele crkve, v roce 1941 za patrona prodovdc.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil