Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
20. srpna 2017
sv. Bernard
(Bernard)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Bernard, opat a uitel crkve
Narodil se roku 1090 ve Fontaines - ls - Dijon ve Francii. V roce 1111 opustil rodn lechtick sdlo a spolu se svmi tymi bratry vstoupil do cistercickho kltera v Citeaux. Z poven opata zbudoval nov klter v Clairvaux (1115) astal se tam opatem. Miloval kltern samotu, ale pro dobro crkve ji nejednou nevhal opustit a zashnout do veejnho dn. Vystoupil proti vzdoropapei Anakletovi II. (1130) a proti tehdejm bludam Petru Abelardovi (1140) a Arnoldovi z Brescie (1144). Kdy se stal papeem jeho k Even III. (1145), napsal pro nj ptisvazkov dlo o povinnostech papee a zsadch hlubokho duchovnho ivota. Z papeova poven vybzel k druh kov vprav (1147-1148) na odraen tureckch vojsk a doil se bolestnho zklamn, kdy tato vprava pro nesvornost a hrabivost kik a rzn zkulisn pletichy jejich vdc skonila tragickm nezdarem. Zanechal mnoho spis o duchovnm ivot a vynikal velikou ctou k Pann Marii. Jeho kzn o Psni psn pat ke skvostm kesansk mystick literatury. Zemel 20. 8. 1153 v Clairvaux. V roce 1174 byl prohlen za svatho a roku 1830 za uitele crkve.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil