Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
22. srpna 2019
Panna Maria Královna
(Bohuslav)
Pohled na varhany
Aktuality:

Panna Maria Krlovna
Liturgick texty i psn a modlitby vyjadujc lidovou zbonost oznaovaly Pannu Marii odedvna titulem Krlovny. V roce 1954, kdy se slavilo st vro prohlen lnku vry o neposkvrnnm poet Panny Marie, stanovil Pius XII., aby se v posledn kvtnov den konala liturgick oslava Panny Marie Krlovny. Penesenm tto pamtky na osm den po slavnosti nanebevzet se m zdraznit jejich vzjemn souvislost a vnitn nvaznost.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil