Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
23. dubna 2019
sv. Vojtěch
(Vojtěch)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Vojtch, biskup a muednk
Pochzel z eskho knecho rodu Slavnkovc. Narodil se kolem roku 956 na hrad Libici. Devt let (972-981) strvil v Magdeburku v blzkosti arcibiskupa Adallberta, kter mu pi bimovn dal sv jmno. Roku 981 pijal knsk svcen z rukou prvnho praskho biskupa Dtmara a po jeho smrti nastoupil na jeho msto (983). Do jeho diecze patilo krom ech a Moravy tak Slezsko, st jinho Polska a dnenho Slovenska. Horliv usiloval o odstrann rznch dobovch zlod, a tm proti sob potval st klru a nkter mocn lechtice. Proto podal, aby byl zprotn adu a vstoupil v m do benediktinskho kltera (990). Na pn papee se vrtil do Prahy (992) a zaloil benediktinsk klter v Bevnov. Pi nvratu z druhho pobytu v m dostal zprvu o vyvradn svho rodu (995) a odeel hlsat evangelium pohanskm Prusm (996). Jeho misionsk innost vak skonila hned na samm zatku, sedm Prus ho 23. 4. 997 probodlo svmi otpy. Z Hnzdna, kde byl pohben, byly jeho ostatky slavnostn pevezeny do Prahy (1039).
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil