Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
24. června 2018
Narození svatého Jana Křtitele
(Jan)
Pohled na varhany
Aktuality:

Narozen sv. Jana Ktitele
Jan Ktitel je krom Panny Marie jedin svtec, jeho tlesn narozen se v liturgii oslavuje. U v 5. stolet se tento den pipomnal est msc ped narozenm Jee Krista. Z Lukova evangelia se vyrozumv, e Jan byl u ped svm narozenm naplnn posvcujc milost, a to tehdy, kdy pila Maria k Albt. Byl povoln, aby svm kznm o Bom krlovstv a volnm po obrcen lidu pipravil pchod Jee Krista. Je od nho pijal kest a jeho prvn uednci pili z okruhu Janovch uednk. Jan se povaoval jen za hlas volajc na pouti, za pedchdce mocnjho, kter m po nm pijt.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil