Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
20. března 2018
sv. Archip
(Světlana)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Archip, knz, muednk
Byl synem Filemona, jemu psal apotol Pavel list, kter poslal po uprchlm otroku Onesimovi. Pochzel tedy z bohat rodiny v Kolossch ve Frygii v Mal Asii. V jejich dom se shromaovali kesan. Archipovi rodie Filemon a Appie byli za csae Nerona biovni, uzaveni v jm a zasypni kamenm. O Archipovi nemme mnoho zprv. V Kolosch byl knzem a nazvn spolubojovnkem Pavlovm. Bylo mu od nj pipomenuto, aby plnil povinnosti sluby, kterou pijal, aby nepolevil v horlivosti, s n zaal.
Nkter ivotopisy uvdj, e byl pepaden bhem bohosluby, vyveden ven a protoe se odmtl klant se pohansk bohyni Artemide, byl jet s dalmi vcmi kamenovn. Nakonec pr ho rozezali noi na kousky. Zpsob jeho muednick smrti vak nen dostaten doloen.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil