Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
15. října 2019
sv. Terezie od Ježíše
(Tereza)
Pohled na varhany
Aktuality:

Sv. Terezie od Jee, panna a uitelka crkve
Narodila se 28. 3. 1515 v Avile ve stednm panlsku. Kdy j bylo 14 let, zemela j matka a otec ji dal na vychovn k sestrm augustininkm. Po vstupu ke karmelitkm (1536) provala nejprve obdob vnho onemocnn a neklidu. V roce 1557 se rozhodla vylouit ze svho ivota vechno, co by ji odvdlo od Boha. Zaala t ivotem hlubok vnitn modlitby a touila po nvratu k pvodn eholi s psnou klauzurou. Po zaloen prvnho kltera reformovanch karmelitek (1562) zakldala dal a po setkn se sv. Janem do Ke (1568) dala podnt k zakldn i muskch reformovanch klter. Jej spisy se staly kolou modlitby. Zemela v Alb de Tormes 4. 10. 1582; v dsledku prv zanajc gregorinsk reformy kalende byl nsledujc den 15. 10. V roce 1622 byla prohlena za svatou a v roce 1970 za uitelku crkve. Terezinsk mystika, vyznaujc se smyslem pro realitu duchovnho ivota a intimnm osobnm vztahem ke Kristu, siln ovlivnila duchovn vvoj sv doby a mla velk vliv i na mylen a tvorbu naich baroknch nboenskch autor v 17. stolet.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil