Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
15. září 2019
Panna Maria Bolestná
(Jolana)
Pohled na varhany
Aktuality:

Panna Maria Bolestn
V den po svtku Poven svatho ke vzpomn crkev na bolesti Panny Marie, kter trpla ve spojen se svm Synem. V 15. stolet se zan it cta k jejm sedmi bolestem: 1. pi pedpovdi Simeonov, 2. pi tku do Egypta, 3. pi hledn ztracenho Jee v jeruzalmskm chrm, 4. pi cest na Golgotu, 5. pi ukiovn Jee, 6. pi snmn Jee z ke, 7. pi ukldn Jee do hrobu. Od roku 1423 se zaala slavit pamtka Panny Marie Bolestn v ptek ped Kvtnou nedl a v roce 1727 bylo jej slaven rozeno pro celou crkev. Od roku 1667 ji slavil d servit jako hlavn svtek tet zijovou nedli; Pius VII. zavedl (1814) i tento druh svtek pro celou crkev jako podkovn za svj astn nvrat ze zajet a v roce 1913 byl pro nj stanoven den 15. z. Pi prav kalende po II. vatiknskm snmu byly oba tyto svtky spojeny v jeden den a slav se dnenho dne.
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil