Cyril a Metoděj
Jste návštěvník číslo:
Aktualizováno:
30. 6. 2014
Pohled na oltář
15. října 2019
sv. Terezie od Ježíše
(Tereza)
Pohled na varhany
Aktuality:

KONTAKTY

Správce farnosti
P. František Foltýn
Doloplazy 15
783 56
Telefon: 585 356 270
e-mail: fadoloplazy@ado.cz
Číslo účtu: 1801420309/0800

Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil
Doloplazy 85
783 56
Telefon: 585 356 324
e-mail: Zdaril.P@seznam.cz
SKYPE: serifzmac

Farní rada
- Ing. Stanislav Kubáček
- Pavel Zdařil
- Jana Vláčilová
- Vladimír Cenker
Správce farnosti
P. František
Foltýn
Jáhen
Mgr. Pavel Zdařil