Akce aktuální

7. 2. 2015 – Hanáckou sibiří k pramenu Odry
Hanáckou Sibiří k pramenu Odry je již tradiční akce pořádaná skautským oddílem Doloplazy. Jedná se o individuální pochod (zasněženou) krajinou, který má svůj cíl u jednoho z nejvýznamnějších pramenů naší republiky, řeky Odry. Tento pramen se nachází v lokalitě VVÚ Libavá a v průběhu roku není běžně přístupný, všichni účastníci akce by se proto neměli pohybovat mimo běžné lesní cesty vedoucí k určenému cíli.
Loňský ročník byl díky teplému počasí rekordní v počtu návštěvníků, do cíle dorazilo přes 400 osob! Pro ty, kteří trasu úspěšně absolvují a dorazí na 10., 20., 30., .... místě čeká v cíli sladká odměna.
Budete si moci také prohlédnout výstavu fotek ze zaniklých obcí z vojenského prostoru Libavé.

Další komentáře k akci si můžete přečíst na facebooku.

Plakát k akci


Mapa s vyznačenou trasou
Akce průbežné

Projekt Adopce na dálku
3. Skautský oddíl Doloplazy přispívá na vzdělání Christiana Asara ze vsi Asuom z Ghany v Africe.