Historie

K počátkům našeho oddílu snad bude nejlépe uvést první zápis z naší kroniky:
"Koncem ledna 1990 jsem se rozhodl, že začnu práci pro děti a s nimi. Dohodl jsem se s panem Josefem Zlámalem o pronájmu bývalého kina OB.
Získal jsem také souhlas od předsedy OB pana Švamberka a od pana Jaroslava Dočkala, předsedy místní organizace ČSL podporu...
V pondělí 5. února jsme společnì s manželkou, Ivanou a Laďou Cenkerovými, Martou Koukalovou udělali v místnosti velký úklid, vytřeli dlouholetý prach a podlahy...
První schůzka se uskutečnila ve čtvrtek 8. února 1990. Přišlo 12 chlapců:
Lukáš Zdařil, Pavel Novák, Pavel Dočkal, Pavel Vrba, Mojmír Lenert, Michal Škrabal, Martin Zbořil, Aleš Dočkal, Josef Kopeček, Josef Kropáček, Stanislav Kubáček, Ludvík Zela."

(Šerif)


Zpočátku oddíl nefungoval přímo jako skautský, ale spíše turistický.
Opravdu skautským oddílem jsme se stali až o dva roky později.
Tíhnutí k horám a touha po přírodě obzvláště té horské je cítit už z názvu první naší družiny, jmenovala se Kamzíci.
Oddílem zpočátku prošlo velké množství kluků kde se pak počet Kamzíků ustálil na 12. Tato družina fungovala až do roku 1997, kdy stará garda odešla a vlčata si ponechala název Vlčci.
Později byli vlčci rozděleni na červené a žluté a současní se oddělila i družinka skautů - Svišťů. Paralelně se skauty, se od počátku formovala i dívčí část oddílu.
Doloplazský oddíl je tedy koedukovaný, ale družiny koedukované nejsou. Společně jezdíme na tábory a na větší akce, ale jinak mají kluci i holky svůj vlastní program."